top of page
WKF ua tło.png

\

Kursy języka polskiego dla Ukraińców i obcokrajowców z krajów Europy Wschodniej

Kierujemy swoją ofertę do firm i instytucji, które zatrudniają pracowników z krajów Europy Wschodniej, w szczególności: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu. 

Zajęcia prowadzi doświadczony lektor, radiowiec, posługujący się językiem rosyjskim w stopniu biegłym (zrozumiałym dla osób z w/w krajów). Zajęcia prowadzone są w trybie przyspieszonym, w sposób ściśle dostosowany do potrzeb danej firmy czy organizacji.Dzięki zapewnieniu kursu językowego

dla pracowników Państwa firmy, zyskujecie:

 • przywiązanie pracownika do firmy

 • zminimalizowanie stresu związanego z podjęciem pracy w nieznanym środowisku kulturowym

 • zwiększenie możliwości komunikacyjnych pomiędzy pracownikami

 • eliminację możliwych błędów związanych z niezrozumieniem przydzielonych zadań na danym stanowisku pracy.

Polskyj png.png
Inżynier

PRACOWNIK

\

"Inwestycje w rozwój zasobów ludzkich są postrzegane jako najkorzystniejsza lokata kapitału oraz czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku"

W biurze
Pracownik sklepu

01

KURSY INDYWIDUALNE

02

KURSY GRUPOWE

03

KURSY ONLINE

04

KURSY TOP MANAGEMENT

Kursy 1 na 1, pozwalające na największą elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości przyswajalności danego materiału przez pracownika.

Nauka odbywa się w grupach od 2 do 10 osób. Praca w grupie stwarza większse możliwości integracyjne pracowników a nauka przebiega w równym tempie dla wszystkich uczestników.

W przypadku braku możliwości odbycia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, istnieje możliwość przeprowadzenia kursów online za pomocą platformy Zoom, Google Meet lub Teams.

Indywidualny i intensywny kurs języka polskiego z uwzględnieniem specyfiki językowej na stanowiskach kierowniczych.

Kursy odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania: od poziomu podstawowego, poprzez średnio-zaawansowany i zaawansowany, aż po biznesowy język polski oraz język specjalistyczny - dostosowany do Państwa branży.

KURSY z dojazdem do siedziby Państwa firmy, bezpłatny na terenie Wrocławia.

Dlaczego warto inwestować w pracownika?

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ W MIEJSCU PRACY

 • wyszkolony pracownik chętniej angażuje się w pracę

 • może szybciej nabywać wiedzę i dzielić się nią z innymi

INTEGRACJA ZESPOŁU

 • pracownik, który efektywnie się komunikuje, czuje się pełnoprawną​częścią zespołu i społeczności

ZASPOKOJENIE POTRZEB ROZWOJU

 • każdy pracownik chce podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje. Zapewnienie tej możliwości ze strony pracodawcy sprawia, że pracownik czuje silniejszą więź z pracodawcą

BUDOWA POZYTYWNEGO WIZERUNKU FIRMY

 • przyciągnięcie do firmy nowych kandydatów do pracy

 • budowanie firmy przyjaznej


DOWARTOŚCIOWANIE PRACOWNIKA

 • utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracownika

 • podtrzymanie motywacji - pracownik lubi swoją pracę
   

W roku 2007 ukończyłem studia filologiczne na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie studiów wyjechałem na stypendium naukowe do Moskwy. Już na ostatnim roku studiów podjąłem pracę w firmie o zasięgu międzynarodowym. Przez szereg kolejnych lat pracowałem w korporacjach zajmujących się sprzedażą produktów i rozwojem biznesu na rynkach międzynarodowych piastując stanowiska managerskie, dbając o sprzedaż i marketing firmy i oferowanych produktów.

Posiadam doświadczenie w pracy w branżach: wentylacyjnej, metalurgicznej, chemicznej, branży tworzyw sztucznych i transportowania, oraz sprzedaży B2B i marketingu.

Swobodnie posługuję się językiem rosyjskim i angielskim, dzięki czemu doskonale rozumiem niuasne językowe pomiędzy językiem ukraińskim, rosyjskim i polskim. Cechuje mnie duża wrażliwość na drugiego człowieka i wysoka komunikatywność.

Od ponad 5 lat pracuję w kulturze, gdzie zajmuję organizacją wydarzeń, także na szczeblu międzynarodowym. Od 2021 roku pracuję także w Radio RAM, współprowadząc audycję "Nie - tylko jazzem" z Piotrem Karwatem.

Michał Bober - Publicon Studio 21.03.02 (5 of 20) (Duży).jpg

Michał Bober

trener językowy

AKTUALNIE NIE PROWADZIMY KURSÓW

Polskyj png.png
bottom of page