top of page

Korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego w obszarze zarządzania kulturą oraz promocji kultury, prezentujemy kilka unikatowych możliwych obszarów współpracy, dedykowanych zarówno do osób zarządzających kulturą, jak i pracowników oraz twórców (artystów):

Dla Instytucji Kultury i Placówek Oświatowych:

Rebranding

w przygotowaniu

Dla pracowników kultury:

Planowanie ścieżki kariery i rozwoju

w przygotowaniu

Budowanie widowni

w przygotowaniu

Organizacja i promocja wydarzeń

w przygotowaniu

Dla twórców i artystów:

Zarządzanie sobą w czasie

w przygotowaniu

Tworzenie oferty kulturalnej

w przygotowaniu

Promocja swojej twórczości

w przygotowaniu

Bądź swoim managerem

w przygotowaniu

bottom of page