top of page

Kulturalne rewolucje

Jeżeli reprezentujesz Instytucję Kultury, która stoi w przededniu zmian wizerunkowych, programowych, lub po prostu zależy Ci na tym aby poprawić i uporządkować komunikację marketingową zarówno w firmie jak i pomiędzy klientami, to dobrze trafiłeś!

Czym są "Kulturalne rewolucje"?

Kulturalne rewolucje to specjalny program, który jest opracowany specjalnie dla instytucji kultury oraz instytucji oświatowych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w obszarze kultury, marketingu, komunikacji, public relations, ale i efektywności, komunikacji i zarządzaniu, proponujemy szkolenia i warsztaty prowadzone w określonym czasie w Państwa Instytucji, obejmujące:

Etap I - przygotowanie:

 • audyt instytucji pod kątem jakości komunikacji wewnętrznej

 • audyt instytucji pod kątem efektywności komunikacji

 • diagnoza problemów

 • warsztaty z pracownikami mające na celu zlokalizowanie słabych punktów Instytucji

 • stworzenie raportu

Etap II - wprowadzenie zmian:

 • stworzenie raportu podsumowującego I etap

 • omówienie stanu rzeczy

 • wprowadzenie zmian we wszystkich szczeblach Instytucji

 • cykl szkoleń mający na celu wyeliminowanie problemów

 • cykl warsztatów mających na celu usprawnienie pracy i podniesienie jakości komunikacji

 • jeżeli konieczne: zmiana wizerunku: zmiana logotypu, oferty, materiałów marketingowych, komunikacji zewnętrznej

Etap III - kontrola i korekta:

 • ocena zmian i procesu przemian Instytucji

 • kontrola jakości wprowadzonych zmian i procesów

 • końcowe usprawnienia i ewentualne korekty wprowadzonych zmian

 • podsumowanie

Ze względu na różnorodność problemów związanych z podnoszeniem jakości usług w obszarze kultury, wszelkie zapytania rozpatrywane są indywidualnie.

bottom of page